Мэдээ мэдээлэл

Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 3-р сарын мэдээ

Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 3-р сарын мэдээ

2017-03-10 Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-295 дугаар тушаалаар “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд тус журмын дагуу Монголбанк орон сууцны ... Дэлгэрэнгүй