“Алтайн Хүдэр” ХХК-ийн улсын төсөвт төлсөн татвар, хураамж


“Алтайн Хүдэр” ХХК 2015 оноос 2018 он гартал улс, орон нутгийн төсөвт нийт 15 тэрбум 275 сая 440 мянга 571 төгрөгийн татвар, хураамж төвлөрүүлээд байна