4 сар 06 2015 0Comment

Орон нутгийн ажилчдын тоо өслөө

“Алтайн Хүдэр” ХХК-ний нийт ажилтнуудын тоо 2014 онд өмнөх оноос 7,5 хувиар өсөж 1754 ажилтантай болсноос орон нутгийн ажилтнуудын тоо 507 хүрээд байна. Орон нутгийн ажилтнуудын 32 нь удирдах албан тушаалд, 123 нь дунд шатны удирдах албан тушаалд ажиллаж байна. Мөн бид 2014 онд 52 ажлын байрыг шинээр бий болгов.