Манай хэлтсүүд

МАНАЙ ХЭЛТСҮҮД

Манай компани нь 24 хэлтэс, албатай үйл ажиллагаа явуулдаг.
ТӨВ ОФФИС

 • Захиргааны хэлтэс
 • Үйл ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хэлтэс
 • Мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтэс
 • Хуулийн хэлтэс
 • Хүний нөөцийн хэлтэс
 • Санхүүгийн хэлтэс
 • Хангамжийн хэлтэс
 • Мэдээлэл технологийн хэлтэс
 • Хяналт, шалгалтын хэлтэс
 • Тээвэр зохицуулалтын хэлтэс
 • Гадаад харилцаа, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
 • Гадаад худалдааны хэлтэс

ТАЯН НУУРЫН УУРХАЙ

 • Мэдээлэл удирдлагын хэлтэс
 • ЭМААБО Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны хэлтэс
 • Уул ашиглалтын хэлтэс
 • Хүнд машин механизмын засварын алба
 • Баяжуулах үйлдвэр
 • Эрчим хүчний хэлтэс
 • Лаборатори
 • Тээврийн хэлтэс
 • Тээврийн засварын алба
 • Хилийн хэлтэс
 • Кемп аж ахуйн хэлтэс
 • Уурхайн санхүүгийн хэлтэс

Монголын үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани.