Core Values

Slide1 Таяннуурын уурхай Slide2 Slide2 Slide2

Манай үнэт зүйлс

Ажилчид
Бид нийт ажиллагсдынхаа аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, хувь хүний өсөж хөгжих боломжид онцгой анхаарна.

Техник технологи
Бид байгаль орчинд ээлтэй, дэлхийн дэвшилтэт уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Байгаль орчин
Бид үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд хүн, байгаль орчин, орон нутагт сөрөг нөлөөгүй ажиллах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, нөхөн сэргээх, нутгийн ард иргэдийн уламжлалт соёл, өвөрмөц зан заншлыг хүндэтгэн, хамгаалж ажиллаж байна.

Нийгмийн хариуцлага
Бид орон нутагт чиглэсэн боловсролыг дэмжих, эрүүл мэндийн хүртээмжийг сайжруулах, дэд бүтцийн хөгжил, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалал, хүмүүнлэгийн зэрэг үндсэн чиглэлд бодитой дэмжлэг үзүүлэх үүднээс тодорхой үе шатуудтайгаар төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.

Хөдөлмөр хамгаалал

Бид нийт ажиллагсдынхаа аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, хувь хүний өсөж хөгжих боломжид онцгой анхаарна.

Байгаль орчин

Бид үйл ажиллагааныхаа бүхий л үе шатанд хүн, байгаль орчин, орон нутагт сөрөг нөлөөгүй ажиллах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, экологийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, нөхөн сэргээх, нутгийн ард иргэдийн уламжлалт соёл, өвөрмөц зан заншлыг хүндэтгэн, хамгаалж ажиллаж байна.

Техник технологи, инноваци

Бид байгаль орчинд ээлтэй, дэлхийн дэвшилтэт уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж, үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Нийгмийн хариуцлага

Бид орон нутагт чиглэсэн боловсролыг дэмжих, эрүүл мэндийн хүртээмжийг сайжруулах, дэд бүтцийн хөгжил, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалал, хүмүүнлэгийн зэрэг үндсэн чиглэлд бодитой дэмжлэг үзүүлэх үүднээс тодорхой үе шатуудтайгаар төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.