Contact Us

Ажилд орох анкет бөглөх

  Үндсэн мэдэээлэл
  Эцэг, эхийн нэр:
  Өөрийн нэр:
  Хүйс:

  Төрсөн огноо:
  Регистрийн дугаар:
   
   
  Мэргэжил:
  Утас:
  Оршин суугаа хаяг:
  Цахим хаяг:
  Зураг: Өөрийн jpeg,jpg форматтай цээж зургаа оруулна.
  Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:
  Таны ажилд орж болох боломжтой хугацаа:
  Боловсрол
  * Боловсрол эзэмшсэн байдал /Бүрэн дунд сургууль төгссөнийг оруулан, хамгийн сүүлд төгссөн сургуулиасаа эхлэж бичнэ үү ./
  Төгссөн сургууль:
  Элссэн огноо:
  Төгссөн огноо:
  Мэргэжил, зэрэг, цол
  Төгссөн сургууль:
  Элссэн огноо:
  Төгссөн огноо:
  Мэргэжил, зэрэг, цол
  Төгссөн сургууль:
  Элссэн огноо:
  Төгссөн огноо:
  Мэргэжил, зэрэг, цол
  Төгссөн сургууль:
  Элссэн огноо:
  Төгссөн огноо:
  Мэргэжил, зэрэг, цол
  Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээлэл
  * Таны ажлын туршлага: /одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү/
  Байгууллагын нэр:
  Орсон огноо:
  Гарсан огноо:
  Ажлаас гарсан шалтгаан:
  Байгууллагын нэр:
  Орсон огноо:
  Гарсан огноо:
  Ажлаас гарсан шалтгаан:
  Байгууллагын нэр:
  Орсон огноо:
  Гарсан огноо:
  Ажлаас гарсан шалтгаан:
  Байгууллагын нэр:
  Орсон огноо:
  Гарсан огноо:
  Ажлаас гарсан шалтгаан:
  Санамж
  Та ажлын ярилцлагад ирэхдээ иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн үнэмлэх /диплом/-ээ эх хувиар нь авч ирнэ үү.
  Ажилд орох хүсэлт гаргасан Танд баярлалаа.