Сумын өвс, тэжээлийн нөөцийн агуулахад дэмжлэг


Сумын өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах, өвөлжилт хүндэрсэн тохиолдолд малчидад зайлшгүй шаардагдах өвс, тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлэхэд нь суманд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Өвсний тэжээлийн нөөцийн агуулахын дээврийн засвар, тэжээл хураах тавцан засварын ажлыг нийт 20 сая өртөгөөр засварлаж өгсөн.

Мөн 2018 оны 11-р сард 82 сая төгрөгийн өртөг бүхий өвсийг Улаанбаатар хотоос 20 сая төргөрөөр тээврлэн авчирч, өвс, тэжээлийн нөөцийн санд хандивласан.