Сумын эмнэлэгт дэмжлэг


Цээл сумын эмнэлэгийн оношилгооны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд нэн тэргүүнд шаардлагатай байгаа Мобайл ЭКГ,  Мобайл ЭХО зөөврийн оношилгооны тоног төхөөрөмжийг 10,2 сая төгрөгөөр худалдан авч өгсөн.