Our BlogC

  • “Алтайн Хүдэр” компани Монгол Улсын “ТОП 100” аж ахуй нэгжээс тавин дөрөвт эрэмбэлэгдлээ
  • Техникийн парк шинэчлэлт хийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэв
  • Орон нутгийн ажилчдын тоо өслөө